Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Riinvest publikon animacionet “Ndërmarrësia e grave” dhe “Gratë në tregun e punës”

Në përpjekje të vazhdueshme për avokim sa më të zëshëm e efikas, Instituti Riinvest së fundi ka publikuar dy animacione, pjesë të projektit “Forumi Ekonomik i Grave”. Gjetjet kryesore të studimeve hulumtuese “Ndërmarrësia e grave” dhe “Gratë në tregun e punës”, janë prezanutar edhe në formë të animuar.

Animacioni i parë “Gratë në tregun e punës në Kosovë”, përmes dy karaktereve fiktive shpalos gjetjet kryesore ndërmjet grave të punësuara në sektorin privat, dhe atyre në sektorin publik, të dala nga studimi me po të njejtin emër.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërsa, animacioni i dytë “Nërmarrësia e grave”, shpalos dallimet kryesore ndërmjet grave dhe burrave ndërmarrës në ekonomi, të dala po ashtu nga studimi me po të njejtin emër.

Animacionet u mundësuan nga Programi Angazhimi për Barazi (E4E), i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim ATRC. Përmbajtja është përgjegjësi e Institutit Riinvest dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjet e ATRC, USAID ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Arkiv

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST APROVON PLANIN STRATEGJIK 2022-2027

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues ‘Gratë si ndërmarrëse’

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë