Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Riinvest publikon animacionet “Ndërmarrësia e grave” dhe “Gratë në tregun e punës”

Në përpjekje të vazhdueshme për avokim sa më të zëshëm e efikas, Instituti Riinvest së fundi ka publikuar dy animacione, pjesë të projektit “Forumi Ekonomik i Grave”. Gjetjet kryesore të studimeve hulumtuese “Ndërmarrësia e grave” dhe “Gratë në tregun e punës”, janë prezanutar edhe në formë të animuar.

Animacioni i parë “Gratë në tregun e punës në Kosovë”, përmes dy karaktereve fiktive shpalos gjetjet kryesore ndërmjet grave të punësuara në sektorin privat, dhe atyre në sektorin publik, të dala nga studimi me po të njejtin emër.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërsa, animacioni i dytë “Nërmarrësia e grave”, shpalos dallimet kryesore ndërmjet grave dhe burrave ndërmarrës në ekonomi, të dala po ashtu nga studimi me po të njejtin emër.

Animacionet u mundësuan nga Programi Angazhimi për Barazi (E4E), i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim ATRC. Përmbajtja është përgjegjësi e Institutit Riinvest dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjet e ATRC, USAID ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Arkiv

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues ‘Gratë si ndërmarrëse’

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit Riinvest

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Njoftim: Shtyhet Konferenca Ndërkombëtare 'Aktivizimi i Burimeve të Zhvillimit Ekonomik'

Më shumë

Publikohet raporti kërkimor 'Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor'

Më shumë

Përballja me Covid -19: Trendi dhe Ndikimet Sociale e Ekonomike

Më shumë

Publikohet raporti studimor ‘Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave’ 2020

Më shumë

THIRRJE II PER APLIKIM

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë