Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Instituti Riinvest, duke vazhduar aktivitetet e tij në kuadër të projektit “Policy Answers”, të mbështetur nga Horizon Europe, organizoi të martën, më 23 maj, një konferencë me palët e interesuara dhe me një audiencë më të madhe, për të prezantuar raportet 1) "Gjendja e aktuale" në sektorin e K&I në Kosovë e shqyrtuar nga perspektiva e hulumtuesit (2) Organizimi institucional dhe i politikave për të rritur themelin dhe avancimin e politikave dhe procedurave në financimin dhe vlerësimin e projekteve K&I.

Pas prezantimit të gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve të politikave nga Dr. Isuf Berisha dhe Dr. Besnik Krasniqi (anëtarë të ekipit të projektit të AP), pjesëmarrësit në konferencë nga institucionet kërkimore, institucionet e arsimit të lartë, Akademia e Shkencave dhe Arteve, dhe zyra e KE-së në Prishtinë, kontribuan në një debat të angazhuar për të tejkaluar mangësitë institucionale dhe të politikave në sektorin e K&I në Kosovë, për të siguruar pjesëmarrje domethënëse në ERA dhe për të forcuar kontributin e saj në politikat e bazuara në dëshmi. Rekomandimet e politikave ofrojnë propozime dhe zgjidhje konkrete në lidhje me përmirësimet në kuadrin ligjor, koordinimin institucional (Quadruple helix) dhe si të arrihet gjatë 3-5 viteve të ardhshme një rritje e themelimit të K&I të paktën deri në mesataren e vende vendeve të Ballaknit Perëndimor. Më tutje, për të konsoliduar qendrat dhe subjektet kërkimore në universitete/fakultete, për të decentralizuar menaxhimin e K&I dhe për të rritur kapacitetet e tyre absorbuese. Për më tepër, u diskutua për nevojën e përfshirjes së kërkimit në ngarkesën e fakulteteve, si të rritet transparenca dhe të harmonizohen politikat dhe procedurat për aplikimet për procesin e themelimit dhe vlerësimit me ato në BE dhe të ndërtohet një sistem statistikor dhe informativ për të monitoruar dhe ndjekur rezultatet dhe zhvillimet edhe përmes Agjencisë së Statistikave.

Konferenca u transmetua drejtpërdrejt në Facebook dhe gjithashtu në tre televizione kombëtare.

 

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë