Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Thirrje për aplikim

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Instituti Riinvest si pjesë e një Konsorciumi prej 10 institucioneve kërkimore evropiane - të udhëhequr nga Qendra për Inovacione Sociale (ZSI ,Vjenë- Austri) - dhe organizatave rajonale, po implementon projektin e financuar nga Horizon Europe - Policy Answers. Ky projekt katër vjeçar ka për qëllim që të zhvilloj kapacitetet në vendet e Ballkanit Perëndimor për të zhvilluar kërkimet dhe inovacionet, veçmas në fushën e Agjendës së Gjelbër, Digjitalizimit dhe Shoqërisë së shëndoshë si dhe të kontribuojë drejt integrimit të këtyre vendeve në Hapësirën Kërkimore Evropiane (ERA), ku Horizon Europe ka një rëndësi esenciale.

Në kuadër të programit të aprovuar për ndërtimin e kapaciteteve në shumë fusha, një nga aktivitetet më të rëndësishme është trajnimi i rreth 50 punonjësve kërkimor për përgatitjen e projekt-propozimeve për aplikim në Horizon Europe – burimin më domethënës të financimit të projekteve kërkimore.

Ftojmë gjithë të interesuarit që të aplikojnë për këtë trajnim. Informatat më të hollësishme i gjeni në linkun bashkangjitur: https://bit.ly/3T0AfzN

 

Arkiv

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST APROVON PLANIN STRATEGJIK 2022-2027

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues ‘Gratë si ndërmarrëse’

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit Riinvest

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Njoftim: Shtyhet Konferenca Ndërkombëtare 'Aktivizimi i Burimeve të Zhvillimit Ekonomik'

Më shumë

Publikohet raporti kërkimor 'Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor'

Më shumë

Përballja me Covid -19: Trendi dhe Ndikimet Sociale e Ekonomike

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë