Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Në kuadër të aktiviteteve për zbatim të projektit "POLICY ANSWERS" (HORIZON EUROPE) të mbështetur nga Komisioni Evropian si dhe platformës "Green Action Space" ( RIINVEST &KFOS), gjatë kësaj jave u zhvillua një punëtori dhe diskutim i angazhuar lidhur me  arritjet e Kosovës për të zbatuar zotimet nga Agjenda e Gjelbër e Ballkanit Perëndimor me një përqendrim tek nevoja e krijimit të sinergjive në planin institucional por edhe bashkëpunimi me institucionet kërkimore e shkencore, komunitetin e  biznesit, shoqërinë civile dhe mediat.

Hulumtues nga Instituti Riinvest, përfaqësues nga ministritë relevante shtetërore, shoqëria civile si dhe ekspertë të pavarur dhe media, prezantuan arritjet në rrugën që kemi përpara për të vënë në jetë zotimet shumë kërkuese nga Agjenda e Gjelbër e mbështetur e fuqizuar nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Pjesëmarrësit diskutuan arritjet e deritashme si dhe vështirësitë lidhur me përcaktimin e politikave dhe strategjive, si dhe kornizës ligjore, duke parashtruar gjithashtu edhe zgjidhjet e mundshme me theks të veçantë në ngritjen e kapaciteteve për jetësimin e tyre.

Në kuadër të projekteve të përmendura, Instituti Riinvest ka marrë si prioritet dekarbonzimin, ekonominë qarkore, dhe mbrojtjen e mjedisit – përkatësisht zvogëlimin e ndotjes së ujit dhe ajrit. Me këtë rast u theksua se para institucioneve të Kosovës dhe bizneseve në shumë sektorë shumë shpejt do të dalin obligime serioze lidhur me dekarbonzimin duke përfshirë edhe taksën e karbonit që do të kontribuojë dukshëm në përmirësimin e mjedisit (duke e reduktuar emetimin e dyoksidit të karbonit në nivelet e vitit 1990 deri në vitin 2030) por që në anën tjetër kërkon  adresimin e implikimeve mjaft serioze në eksportin e produkteve intensive në pikëpamje të emetimit të karbonit në sektorë të caktuar si energjia, minierat, materialet ndërtimore, etj.

Ky është një proces jo i lehtë adaptimi dhe transformimi. Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore parashtruan progresin, obligimet si dhe sfidat institucionale që dalin karshi zotimeve nga kjo marrëveshje. Ndër të tjerash u theksua roli i rëndësishëm i bashkëpunimit ndërinstitucional, aspektet ligjore dhe gjendja faktike në terren sa i përket ndotjes së mjedisit. Inputet e marra nga kjo punëtori do t'u përcillen akterëve në formë të konstatimeve dhe rekomandimeve.

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë