Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Sot, Instituti Riinvest prezantoi 10 ide projektesh të zhvilluara nga pjesëmarrësit nga dy grupe të cilët ndoqën trajnimin tonë për shkrimin dhe zbatimin e projekt propozimeve në Horizon Europe. Kjo ngjarje ilustron në mënyrë të përkryer arritjen e qëllimeve tona në zvogëlimin e hendekut dhe përmirësimin e performancës së Kosovës në Horizon Europe dhe programet e tjera të ERA-s.

Projektet mbuluan fusha të ndryshme prioritare si Kërkimi dhe Inovacioni, Digjitalizimi dhe Shoqëria e Shëndetshme. Znj. Qamile Sinanaj (Koordinatorja Kombëtare për Horizon Europe nga MASHT) shprehu vlerësimin e saj të thellë dhe theksoi ndikimin e mundshëm të projektit Policy Answers, i cili tashmë po rrit praninë e Kosovës në Horizon Europe dhe po kontribuon në politikat e bazuara në dëshmi për një ekonomi të qëndrueshme dhe integrim në BE.

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë