Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Si pjesë e angazhimit tonë për të mbështetur fushën kërkimore dhe të inovacionit, sot përfunduam me sukses programin e trajnimit, i krijuar për t'u ofruar punonjësve kërkimorë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të aplikuar për projektet e Horizon Europe, dhe jo vetëm.

Në kuadër të programit të punës për ngritjen e kapaciteteve dhe mbështetjen e zbatimit të projektit Policy Answers në Kosovë, ne kemi trajnuar 50 hulumtues në dy grupe, gjatë muajve shkurt dhe prill/maj 2023. Jemi krenarë për punën dhe përkushtimin e treguar nga pjesëmarrësit gjatë sesioneve, dhe besojmë se ata tani janë mjaft të përgatitur për të aplikuar në të ardhmen në projektet e Horizon Europe.

Për përfundimin e këtij trajnimi, së shpejti do të organizojmë një ngjarje ku të dy grupet do të prezantojnë punën e tyre para një audience më të madhe dhe gjithashtu do të marrin certifikata të pjesëmarrjes. Kjo do të ju ofrojë një mundësi për të shfaqur idetë dhe të ndajnë përvojat e tyre me njëri-tjetrin.

Ne mezi presim të shohim rezultatet e projekteve dhe do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje të vazhdueshme ndërsa ata ecin përpara në zbatimin e projekt-propozimeve të tyre.

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë