Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

NJË MODEL I RI PËR RRITJEN E QENDRUESHME EKONOMIKE: dinamika e tregut të punës: sfidat aktuale dhe të ardhshme

  • me: 13 Nov 2023

Ky Raport është përgatitur për të mbështetur debatin në FORUMIN Ekonomik Vjetor të Institutit Riinvest (nëntor 2023). Me qëllim të ngritjes së cilësisë së debatit mbi zhvillimet ekonomike Instituti Riinvest synon organizmin...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: GIZ

Shkarko
  • me: 05 Oct 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 30 Jul 2021

Ekipi Ynë