Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Ngjarjet

Konferencë në kuadër të projektit 'Policy Answers'

Nesër, më datë 23 maj, Instituti Riinvest organizon konferencë në kuadër të projektit 'Policy Answers', të programit Horizon Europe.

Në konferencë do të prezantohen dhe debatohen dy raporte hulumtuese me tematika të rëndësishme:

Gjendja e sektorit të hulumtimeve dhe inovacionit në Kosovë nga perspektiva e komunitetit kërkimor.

Korniza institucionale dhe rregullative për rritjen e burimeve dhe administrimit të financave të kërkimeve dhe inovacionit në Kosovë.

Instituti Riinvest ka organizuar këtë konferencë duke ftuar përfaqësuesit e qeverisë, hulumtues të dalluar kërkimor dhe universitete pubike e kolegje, ku mund të ndajnë mendimet e tyre dhe të japin sugjerime dhe rekomandime të vlefshme.

Arkiv

Riinvest dhe Instituti i Vienës për Studime Ekonomike (wiiw) nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Më shumë

Tryeza: Ndërmarrësia e grave

Më shumë

Konferenca: Aktivizimi i resurseve të zhvillimit ekonomik

Më shumë

Lansimi i Platformës Elektronike të të Dhënave dhe Aplikacionit për Mobil

Më shumë

Konferencë për Media: Sa është e hapur qeveria e Kosovës?

Më shumë

Punëtoria: Në përkrahje të komunave në hartimin e planeve për zhvillim socio ekonomik

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë