Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Tryezë diskutimi

Vlerësimi i Korrupsionit ne Kosovë

Përfaqësues institucionesh të larta vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, diskutuan në tryezën “Vlerësimi i korrupsionit në Kosovë”, të organizuar nga Instituti Riinvest, si organizatë partnere në Lidershipin e Evropës Juglindore për Zhvillim dhe Integritet SELDI, dhe si pjesë shumë e rëndësishme e aktiviteteve avokuese të Institutit, në luftën ndaj korrupsionit.

Tryezën e shpalli të hapur drejtori ekzekutiv i Institutit Riinvest Lumir Abdixhiku. Në fjalën e tij hyrëse Abdixhiku theksoi se fenomeni i korrupsionit për të cilin jemi mbledhur për të diskutuar nuk është temë e re për Kosovën. “Është dëshmuar që luftimi i korrupsionit, jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtete tjera me karakteristika të njëjta të zhvillimit është një mision jashtëzakonisht i vështirë për t’u arrirë për shkak të ndryshimit aktiv të dinamikës së korrupsionit dhe situatës komplekse të ndërtimit institucional. Prandaj, Instituti Riinvest si pjesë e Lidershipit të Evropës Juglindore për Zhvillim dhe Integritet (SELDI), është pjesë e misionit të përbashkët për krijimin e një shoqërie civile dinamike dhe të aftë për të ndikuar procesin e vendimmarrjes në fushën e anti-korrupsionit dhe qeverisjes së mirë në rajon" – përfundoi Abdixhiku.

Image
Lumir Abdixhiku - Drejtor ekzekutiv në Institutin Riinvest

Ndërkohë të dhënat e anketës të realizuara me 1000 respondentë, rreth shkallës së korrupsionit në vend, i prezantoi Enisa Serhati – hulumtuese në Institutin Riinvest. Sipas Serhatit, niveli i korrupsionit në Kosovë mbetetet i lartë dhe qytetarët janë përgjithësisht të dëshpëruar, ndërsa një përqindje në rritje të popullsisë ka humbur besimin në mundësinë e reduktimit të ndjeshëm ose çrrënjosjen e korrupsionit. Në ndërkohë, sipas gjetjeve të anketës të prezantuar nga Serhati, qytetarët e Kosovës po bëhen më tolerant ndaj korrupsionit. Sipas rezultateve, gati një në dy qytetarë pranojnë korrupsionin si mënyrë e funksionimit të proceseve institucionale.

Image
Enisa Serhati - Hulumtuese, prezanton të gjeturat e anketës

Pas prezantimit të gjetjeve të anketës, në cilësinë e panelistit, fjalën e morri Cezary Michalczuk, Përfaqësues Special dhe Udhëheqës për Sektorin e Ligjit pranë Zyrës së BE-së në Kosovë. Sipas z. Michalczuk, tema e korrupsionit është cështje shumë e rëndësishme për Zyrën e BE-së në Kosovë. Sipas tij, Zyra e BE-së ka shumë projekte, me të cilat i mbeshtet institucionet e ndryshme vendore, si prokurorinë, gjyqësorin, policinë, organizatat jo-qeveritare dhe të tjera. Sipas z. Michalczuk Zyra e BE-së në Kosovë po ashtu është duke mbështetur institucionet në ligjin kundër konflikitit të interesit dhe të prokurimit publik.

Image
Cezary Michalczuk - Përfaqësues Special dhe Udhëheqës për Sektorin e Ligjit pranë Zyrës së BE-së në Kosovë

Ndërkohë, zëvendës prokurja e shtetit, znj. Sevdije Morina, uroi Institutin Riinvest për raportin. Sipas saj, prokuroria e Kosoves ka kapacitete, vullnet dhe gatishmëri për të luftuar korrupsionin, por ka mungesë kapacitetesh humane dhe limitime buxhetore. Sipas znj. Morina, trendi i krimit është rritur në mënyrë enorme, prandaj edhe numri i prokurorve duhet shtuar.

Në cilësinë e panelistit, i pranishëm ishte edhe Andrew Rusell, koordinator dhe përfaqësues rezident për Kosovë – UNDP. Sipas tij, korrupsioni është më shumë një sistem se sa një akt që e kryen dikush. Prandaj, dështimi për të kuptuar ndëlidhjen mes faktorëve të ndryshëm të sistemit, është dështim për ta adresuar atë.

Në pjesën e fundit të tryezës, pjesëmarrës të shumtë diskutuan rreth shkallës së korrupsionit në Kosovë, dhe mënyrave për ta luftuar atë.

Drejtori ekzekutiv i Institutit Riinvest, Lumir Abdixhiku, deklaroi se percepcioni negativ i qytetarëve ndaj luftimit të korrupsionit, mund të përmirësohet vetëm duke sjellë para drejtësisë figura të nivelit të lartë të involvuar në afera korruptive, si dhe duke ndjekur praktikat e institucioneve tjera si Policisë apo FSK-së.

Image

 

Tryeza e organizuar, shënon hap të rëndësishëm në misionin katër vjeçar të Institut Riinvest në luftën kundër korrupsionit, si partner kyç i SELDI-t. SELDI (Lidershipi i Evropës Juglindore për Zhvillim dhe Integritet) është koalicion anti-korrupsion i shtatëmbëdhjetë organizatave të shoqërisë civile në Evropën Juglindore, që ka për qëllim krijimin e një strukture institucionale ndër-rajonale për bashkëpunimin publiko-privat në luftimin e korrupsionit.

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë