Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Programi ynë i trajnimit me temën “Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe”, aktivitet në kuadër të projektit Policy Answers (Horizon Europe), tani ka nisur zyrtarisht!

Në hapjen e këtij aktiviteti të rëndësishëm për zhvillimin e kapaciteteve në nivel vendi për programin Horizon Europe, patëm nderin të kishim Udhëheqësen e Divizionit për Bashkëpunimim Ndërkombëtar në Arsimi të Lartë dhe Shkencë, znj. Qamile Sinanaj.

25 punonjës kërkimorë nga universitete të ndryshme dhe organizata të tjera kërkimore na janë bashkuar në këtë përvojë gjithëpërfshirëse dhe informuese. Kjo do t'i pajisë ata me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për një hulumtim të thellë të elementeve kyçe të projekt propozimeve të suksesshme, duke përfshirë hartimin e projektit, buxhetimin dhe vlerësimin e ndikimit të tij. Trajnerët tanë ndërkombëtarë dhe ekspertë të Riinvestit do t'i udhëheqin ata gjatë gjithë procesit, duke ndarë praktikat më të mira për të ndihmuar në krijimin e propozimeve.

Mos e humbisni këtë mundësi, aplikoni tani për grupin e dytë që organizohet në muajin prill të këtij viti dhe hidhni hapin e parë drejt realizimit të projektit tuaj.

Për më shumë në vegëzen e mëposhtme:

 

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë