Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Instituti për Hulumtime Zhvillimore RIINVEST, nëpërmjet këtij Konkursi fton të gjithë të interesuarit që kanë ambicie për karrierë hulumtuese/akademike, të shprehin interesin e tyre për pozitën:

HULUMTUES/E TË LARTË

HULUMTUES/E dhe

Dy (2) ASISTENT/E HULUMTUES/E,

Aplikuesit duhet të jenë njohës të rrethanave ekonomike vendore dhe ndërkombëtare, të kenë prirje për analiza dhe shkrime të raporteve hulumtuese, të kenë aftësi hulumtimi në terren, të zotojnë shkëlqyeshëm gjuhën shqipe dhe angleze, të jenë profesionistë të përkushtuar, të kenë kualifikim akademik në fushën e shkencave ekonomike ose sociale , si dhe të kenë një titull akademik si më poshtë për pozitat:

a) Hulumtues/e i/e lartë - Studime të doktoratit (PhD), të përfunduara apo në përfundim e sipër

b) Hulumtues/e- Studime post - diplomike (Master)

c) Asistent/e hulumtues/e - Studimet bazike (Bachelor)/student në master

Të interesuarit duhet të dorëzojnë:

Letër Motivimi,

Curriculum Vitae (CV),

Kopjen e dokumentit identifikues,

Dëshminë e përfundimit të studimeve

Referenca nga puna paraprake

Instituti Riinvest siguron paga konkurrente dhe mundësi për ndërtim dhe avancim të kapaciteteve dhe përparim në karrierë për të rinj të talentuar dhe ambiciozë në fushën e kërkimeve. Instituti është i përkushtuar për respektim të barazisë gjinore brenda institucionit. Për kandidatët/et e interesuar/a për pozitën (a) dhe (b) sugjerohet që bashkë me dokumentet e aplikimit të dërgojnë edhe deri në tri punime autoriale të publikuara ose raporte dhe studime tjera kërkimore.

Dokumentet dorëzohen në postën elektronike: [email protected]. Afati i aplikimit është nga data: 5 Gusht 2022 deri më 31 Gusht 2022.

Për informacione shtesë na kontaktoni në tel: 038 244 320 ose dhe +383 44 208-235.

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë