Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Instituti për Hulumtime Zhvillimore RIINVEST, nëpërmjet këtij Konkursi fton të gjithë të interesuarit që kanë ambicie për karrierë hulumtuese/akademike, të shprehin interesin e tyre për pozitën:

HULUMTUES/E TË LARTË

HULUMTUES/E dhe

Dy (2) ASISTENT/E HULUMTUES/E,

Aplikuesit duhet të jenë njohës të rrethanave ekonomike vendore dhe ndërkombëtare, të kenë prirje për analiza dhe shkrime të raporteve hulumtuese, të kenë aftësi hulumtimi në terren, të zotojnë shkëlqyeshëm gjuhën shqipe dhe angleze, të jenë profesionistë të përkushtuar, të kenë kualifikim akademik në fushën e shkencave ekonomike ose sociale , si dhe të kenë një titull akademik si më poshtë për pozitat:

a) Hulumtues/e i/e lartë - Studime të doktoratit (PhD), të përfunduara apo në përfundim e sipër

b) Hulumtues/e- Studime post - diplomike (Master)

c) Asistent/e hulumtues/e - Studimet bazike (Bachelor)/student në master

Të interesuarit duhet të dorëzojnë:

Letër Motivimi,

Curriculum Vitae (CV),

Kopjen e dokumentit identifikues,

Dëshminë e përfundimit të studimeve

Referenca nga puna paraprake

Instituti Riinvest siguron paga konkurrente dhe mundësi për ndërtim dhe avancim të kapaciteteve dhe përparim në karrierë për të rinj të talentuar dhe ambiciozë në fushën e kërkimeve. Instituti është i përkushtuar për respektim të barazisë gjinore brenda institucionit. Për kandidatët/et e interesuar/a për pozitën (a) dhe (b) sugjerohet që bashkë me dokumentet e aplikimit të dërgojnë edhe deri në tri punime autoriale të publikuara ose raporte dhe studime tjera kërkimore.

Dokumentet dorëzohen në postën elektronike: riinvest@riinvestinstitute.org. Afati i aplikimit është nga data: 5 Gusht 2022 deri më 31 Gusht 2022.

Për informacione shtesë na kontaktoni në tel: 038 244 320 ose dhe +383 44 208-235.

Arkiv

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST APROVON PLANIN STRATEGJIK 2022-2027

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues ‘Gratë si ndërmarrëse’

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit Riinvest

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Njoftim: Shtyhet Konferenca Ndërkombëtare 'Aktivizimi i Burimeve të Zhvillimit Ekonomik'

Më shumë

Publikohet raporti kërkimor 'Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor'

Më shumë

Përballja me Covid -19: Trendi dhe Ndikimet Sociale e Ekonomike

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë