Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

OBJEKTIVA AMBICIOZE

INSTITUTI RIINVEST APROVON PLANIN STRATEGJIK 2022-2027

Bordi Drejtues i Institutit Riinvest në  mbledhjen e tij të mbajtur më 9.02.2022, aprovoi Planin e Zhvillimit Strategjik të Institutit për periudhën 2022-2027.  Me këtë rast, Bordi konstatoi se ky dokument zhvillimor krijon një vizion të qartë për zhvillimin e Institutit në periudhën e ardhshme, duke u mbështetur në traditën e tij të suksesshme 27 vjeçare. Veçori e zhvillimit në këtë periudhë do të jetë ngritja e ndjeshme  profilit të tij kërkimor, zhvillimi dhe rritja e stafit  me bashkëpunëtorë edhe nga diaspora dhe me gjerë, ndërkombëtarizimi i produkteve dhe shërbimeve  dhe partneriteti me institucione dhe organizata të fuqishme kërkimore në BE dhe SHBA. Procesi i hartimit të këtij dokumenti strategjik ka siguruar një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse, duke u mbështetur në idetë dhe kontributet e stafit të tij hulumtues, menaxhmentit, bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe partnerëve të Institutit. Si i tillë, ky dokument zhvillimor, mjaft ambicioz, krijon premisa për realizimin të suksesshëm të objektivave të përcaktuara me të cilat  ky institut do tu përgjigjet sfidave të reja në planin kombëtar dhe sfidave globale duke mbajtur një lidership në kërkimet për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës  duke përfshirë edhe transformimin e gjelbër dhe atë digjital.

Arkiv

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues ‘Gratë si ndërmarrëse’

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë