Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

OBJEKTIVA AMBICIOZE

INSTITUTI RIINVEST APROVON PLANIN STRATEGJIK 2022-2027

Bordi Drejtues i Institutit Riinvest në  mbledhjen e tij të mbajtur më 9.02.2022, aprovoi Planin e Zhvillimit Strategjik të Institutit për periudhën 2022-2027.  Me këtë rast, Bordi konstatoi se ky dokument zhvillimor krijon një vizion të qartë për zhvillimin e Institutit në periudhën e ardhshme, duke u mbështetur në traditën e tij të suksesshme 27 vjeçare. Veçori e zhvillimit në këtë periudhë do të jetë ngritja e ndjeshme  profilit të tij kërkimor, zhvillimi dhe rritja e stafit  me bashkëpunëtorë edhe nga diaspora dhe me gjerë, ndërkombëtarizimi i produkteve dhe shërbimeve  dhe partneriteti me institucione dhe organizata të fuqishme kërkimore në BE dhe SHBA. Procesi i hartimit të këtij dokumenti strategjik ka siguruar një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse, duke u mbështetur në idetë dhe kontributet e stafit të tij hulumtues, menaxhmentit, bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe partnerëve të Institutit. Si i tillë, ky dokument zhvillimor, mjaft ambicioz, krijon premisa për realizimin të suksesshëm të objektivave të përcaktuara me të cilat  ky institut do tu përgjigjet sfidave të reja në planin kombëtar dhe sfidave globale duke mbajtur një lidership në kërkimet për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës  duke përfshirë edhe transformimin e gjelbër dhe atë digjital.

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë