Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

ALBAN HASHANI – RIZGJEDHET DREJTOR EKZEKUTIV

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit Riinvest

Bordi i Institutit Riinvest në mbledhjen e tij të mbajtur me 9 Qershor 2021, mori vendim për rizgjedhjen e Dr. Alban Hashanit edhe për një mandat katërvjeçar në pozitën e drejtorit ekzekutiv të këtij Instituti. Ai është pjesë e Institutit Riinvest për më shumë se 15 vjet. Dr. Alban Hashani ka doktoruar në Britani të Madhe nga fusha e ekonomisë dhe ka zhvilluar karrierë të suksesshme në fushën akademike e kërkimore.

Bordi është i bindur se me këtë zgjedhje Instituti Riinvest, si think-tank i pavarur, do të vazhdojë të përmbushë me sukses misionin e tij në promovimin e zhvillimit modern ekonomik të Kosovës të bazuar në filozofinë të ndërmarrësisë.

Bordi, gjithashtu diskutoi edhe për orientimet strategjike të prezentuara nga Dr. Hashani për periudhen e mëtejme duke vazhduar lidershipin e Institutit Riinvest në studimet ekonomike e zhvillimore. Instituti do të jetë i përgatitur për shërbime më të avancuaara profesionale për ndërmarrjet private, në përputhje me zhvillimet më të reja teknologjike, sidomos të asaj digjitale, por edhe kërkesave për përgjegjësi sociale dhe mjedisore, sidomos për investimet e reja. Prandaj, përkundër faktit se aktualisht Instituti ka një staf të dalluar hulumtues, do të vazhdojë të kontribuojë për ngritjen e profesionale të stafit të tij e më gjerë në vazhdimësi, në mënyrë që të jetë në gjendje tu përgjigjet sfidave të reja në këto fusha duke u pozicionuar sa më mirë në tregun e brendshëm dhe ndërkombëtar.

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë