Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Lansohet "Indeksi Komunal i Konkurrueshmërisë MCI"

Në hapësirat e Institutit Riinvest, është bërë lansimi zyrtar i projektit “Indeksi Komunal i Konkurrueshmërisë (MCI)”, projekt ky i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, por i implementuar nga Institutit Riinvest.

Drejtori i Misionit të USAID në Kosovë, z. James Hope, ka deklaruar se ndjehet shumë i lumtur pasi që projekti “Indeksi Komunal i Konkurrueshmërisë (MCI)” po implementohet sërish.

Image

Sipas tij, MCI është projekt që ka për qëllim promovimin e transparencës dhe qeverisjes së mirë në të gjithë Kosovën, dhe është dëshmuar si mjet efektiv. Ai shtoi se shumica e komunave në Kosovë si dëshmi të qeverisjes së mirë, e marrin renditjen në Indeksin Komuna të Konkurrueshmërisë – MCI, dhe krenohen me të. Gjithnjë sipas tij MCI është shkop matës që tregon se cilat shërbime duhet të përmirësohen në ambientin afarist, dhe përfshin të gjitha komunat e Kosovës (38), si dhe nxit konkurrueshmëri mes tyre duke i nxitur ato që të këmbejnë mes veti praktikat më të mira, dhe të gjejnë zgjidhje në sfidat me të cilat ballafaqohen. Në fund, z. Hope deklaroi se është krenar që Instituti Riinvest është partner i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, dhe do të implementojnë projektin.

Në anën tjetër, z. Alban Hashani, Drejtor Ekzekutiv në Institutin Riinvest, deklaroi se indeksi i konkurruëshmërisë do të nxisë konkurrencë në mes komunave për të bërë më shumë në përmirësimin e mjedisit biznesor në nivelin lokal. Ai po ashtu tha se hartimi i Indeksit të Konkurrueshmërisë së Kosovës do të ndikojë në përmirësim të informimit lidhur me aspekte të rëndësishme të ambientit biznesor. “Indeksi i konkurrushmërisë së komunave do të ankorohet në nivelet më të rëndësishme të politik-bërjes së informuar në Kosovë. Hartimi i Indeksit të Konkurrueshmërisë së Kosovës, besojmë se do të ndikojnë fuqishëm në përmirësimin fillimisht të informimit lidhur me aspekte të rëndësishme të mjedisit biznesor nëpër komuna, dhe i njëjti gjithashtu do të paraqesë një burim të rëndësishëm të të dhënave për të dizajnuar politikat publike. Po ashtu për faktin se Indeksi i Konkurrueshmërisë së Kosovës përfshinë të gjitha komunat e Kosovës ai do të mundësojë që në mënyrë krahasimtare të analizojë mjedisin biznesor nëpër komuna, si dhe të nxisë konkurrencën ndërmjet tyre, për të bërë shumë më shumë për aspekte të ndryshme të mjedisit biznesor dhe përmirësimin e tyre”, deklaroi Hashani.

Indeksi i Konkurrueshmërisë do të dizajnohet për të gjitha komunat e Kosovës në të cilën janë përfshirë 3100 ndërmarrje dhe grupe të fokusit për të marrë disa indikatorë cilësorë që janë vështirë të arritshme përmes anketës.

Arkiv

Publikohet dokumenti pozicionues ‘Gratë si ndërmarrëse’

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit Riinvest

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Njoftim: Shtyhet Konferenca Ndërkombëtare 'Aktivizimi i Burimeve të Zhvillimit Ekonomik'

Më shumë

Publikohet raporti kërkimor 'Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor'

Më shumë

Përballja me Covid -19: Trendi dhe Ndikimet Sociale e Ekonomike

Më shumë

Publikohet raporti studimor ‘Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave’ 2020

Më shumë

THIRRJE II PER APLIKIM

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Mbahet konferenca "Korrupsioni nga ana e ofertës"

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë