Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Forumi Ekonomik i Grave anetaresohet ne Keshillin Kombetar per Zhvillim Ekonomik

Në mbledhjen e 115 të Qeverisë së Kosovës, e cila u mbajt me 11 Nëntor 2016, me kërkesë të Forumit Ekonomik të Gruas, dhe me rekomandimin e Ministres së Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, znj. Hykmete Bajrami, u morr vendimi për anëtarësimin e Forumit Ekonomik të Grave, si anëtare me të drejta të plota në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.

Menjëherë pas themelimit, Forumi Ekonomik i Grave ka aplikuar në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, me rekomandim të Ministres së Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Znj. Hykmete Bajrami.

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e datë 11 nëntor 2016, miratoi vendimin për plotësim-ndryshimin e vendimit nr. 05/24 të datës 17 prill 2016, i cili themelon Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik të Kosovës, plotësim-ndryshim ky i cili aprovon anëtarësimin e Forumit Ekonomik të Grave si anëtarë me të drejta të plota në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.

Forumi Ekonomik i Grave është një trup i të pavarur, gjithëpërfshirës e unifikues, që ka mbledhur rreth vetes akterë, organizata e individë të shoqërisë që kanë interes, pjesë aktive e angazhim zhvillimin dhe fuqizimin e grave në ekonomi. Forumi është themeluar bashkërisht nga organizatat që përfshihen në mënyrë aktive në përmirësimin e pozitës së gruas në Kosovë. Projekti i themelimit të Forumit Ekonomik të Grave, i implementuar nga Instituti Riinvest, zhvillohet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi, financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim - ATRC.

Image
Foto nga ceremonia inauguruese e Forumit Ekonomik te Grave

 

Arkiv

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues ‘Gratë si ndërmarrëse’

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit Riinvest

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Njoftim: Shtyhet Konferenca Ndërkombëtare 'Aktivizimi i Burimeve të Zhvillimit Ekonomik'

Më shumë

Publikohet raporti kërkimor 'Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor'

Më shumë

Përballja me Covid -19: Trendi dhe Ndikimet Sociale e Ekonomike

Më shumë

Publikohet raporti studimor ‘Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave’ 2020

Më shumë

THIRRJE II PER APLIKIM

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë