Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Riinvest publikon animacionet “Ndërmarrësia e grave” dhe “Gratë në tregun e punës”

Në përpjekje të vazhdueshme për avokim sa më të zëshëm e efikas, Instituti Riinvest së fundi ka publikuar dy animacione, pjesë të projektit “Forumi Ekonomik i Grave”. Gjetjet kryesore të studimeve hulumtuese “Ndërmarrësia e grave” dhe “Gratë në tregun e punës”, janë prezanutar edhe në formë të animuar.

Animacioni i parë “Gratë në tregun e punës në Kosovë”, përmes dy karaktereve fiktive shpalos gjetjet kryesore ndërmjet grave të punësuara në sektorin privat, dhe atyre në sektorin publik, të dala nga studimi me po të njejtin emër.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërsa, animacioni i dytë “Nërmarrësia e grave”, shpalos dallimet kryesore ndërmjet grave dhe burrave ndërmarrës në ekonomi, të dala po ashtu nga studimi me po të njejtin emër.

Animacionet u mundësuan nga Programi Angazhimi për Barazi (E4E), i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim ATRC. Përmbajtja është përgjegjësi e Institutit Riinvest dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjet e ATRC, USAID ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Arkiv

Mbahet sesioni i dytë i "Debate në Riinvest"

Më shumë

Mbahet sesioni i parë i "Debate në Riinvest"

Më shumë

75% e grave në Kosovë mendojnë se nuk ka vende të përshtatshme pune

Më shumë

PËRKUJTIM PËR PROF. EKREM BEQIRIN

Më shumë

Publikohet libri "Ekonomia e Kosovës"

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave

Më shumë

Lansohet “Njësia matëse e prokurimit publik”

Më shumë

Publikohet "Agjenda Nacionale për Fuqizimin Ekonomik të Grave"

Më shumë

Lansohet "Indeksi Komunal i Konkurrueshmërisë MCI"

Më shumë

Zyrtarizohet marrëveshja ndërmjet Riinvest dhe Institutit të Vienës për Studime Ekonomike (wiiw)

Më shumë

Mbahet tryeza "Ndërmarrësia e grave"

Më shumë

Prezantohen gjetjet e raportit "Përgjigje ndaj sfidave ekonomike" dhe "Terapi për shëndetësinë"

Më shumë

Publikohet raporti "Gratë në Tregun e Punës"

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë