Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Mbahet tryeza "Ndërmarrësia e grave"

Në praninë e pjesëmarrësve të shumtë nga organizatat e shoqërisë civile, dhe ndërmarrjeve të udhëhequra nga gratë, është mbajtur tryeza “Ndërmarrësia e grave”, ku u prezantua raporti dhe gjetjet e anketës së bërë me 313 gra ndërmarrëse, i pari i këtyre përmasave në Kosovë. Tryeza u organizua nga Instituti Riinvest në kuadër të projektit Forumi Ekonomik i Grave, i mbështetur nga USAID, përmes Advocacy Training and Resource Center - ATRC , si dhe German Cooperation përmes GIZ.

Image

Tryezën e hapi drejtori ekzekutiv i Institutit Riinvest z. Alban Hashani. z. Hashani vuri theksin në sfidat me të cilat ballafaqohen gratë ndërmarrëse, dhe në rolin e gruas në ekonomi. z. Hashani deklaroi se 80% e grave në Kosovë janë joaktive në tregun e punës, përderisa vetëm 10% e bizneseve aktive në Kosovë janë në pronësi të grave. Sipas z. Hashani, të dhënat për Kosovën janë më shqetësuese, pasi që struktura e bizneseve në të cilat gratë operojnë reflekton strukturën e përgjithshme të ekonomisë së Kosovës, duke rekomanduar politika dhe veprime afirmative të cilat do ta përmirësonin gjendjen e grave në tregun e punës. 

Image

Ndërkohë, Dita Dobranja hulumtuese në Institutin Riinvest, prezantoi gjetjet e raportit “Ndërmarrësia e grave”. Sipas gjetjeve të prezantuara nga znj. Dobranja, shumica e ndërmarrjeve të udhëhequra nga gratë, janë ndërmarrje të vogla apo mikro-ndërmarrje, të orientuara kryesisht në sektorin e tregtisë dhe industrisë, më specifikisht në sallone të bukurisë dhe floktarisë. Ndërkohë sa i përket aktivitetit kreditor, vetëm 10% e grave ndërmarrëse kanë marrë kredi nga institucionet financiare. Sipas znj. Dobranja, shumica e grave të anketuara apo 85%, kanë deklaruar se nuk janë përballur me diskriminim gjinor kur kanë regjistruar biznesin, përderisa 66% e tyre kanë deklaruar se shoqëria kosovare i përkrah gratë ndërmarrëse. Si barriera kryesore, znj Dobranja ka përmendur normat tatimore, tregun e vogël, dhe ngarkesat administrative, përderisa 47% e grave ndërmarrëse si barrierë kryesore kanë përmendur obligimet familjare.

Image

Në anën tjetër, Lendita Kastrati nga Dhoma Ekonomike e Grave të Kosovës- G7, deklaroi se ambienti i grave për të bërë biznes vazhdon të jetë shumë i vështirë. “Kostoja e financimit për gra mbetet ende një sfidë shumë e madhe përderisa kemi më pak se 10% të grave që marrin kredi në bankat komerciale. Kemi shumë pak rritje të bizneseve të grave, kemi një rritje shumë të vogël të grave të cilat angazhohen në bujqësi. Shumica e grave aty ku operojnë aty edhe shesin.  S’kanë mundësi për të kaluar jashtë qytetit apo vendit se ku kanë biznesin e tyre. Mund të them se asnjëherë nuk është folur më shumë për ndërmarrësinë e gruas në Kosovë dhe tani gratë më pak paragjykohen në biznes”, deklaroi Kastrati.

Image

Syzana Aliu, pronare e ndërmarrjes “Magic Ice”, e cila merret me prodhimin e akullores dhe djathit, dhe punëson 110 punëtorë, si barrierë kryesore përmendi normat shoqërorë, patriarkale dhe diskriminimin gjinor, dhe theksoi se në ndërmarrjen të cilën ajo e udhëheq, ajo mundohet t’i kundërvihet kësaj dukurie duke promovuar barazi gjinore.

Image

Ndërkohë, Drenusha Shala drejtuese e qendrës së thirrjeve “Baruti AG”, si barrierë kryesore përmendi qasjen në financa. Ndërsa sa i përket mbështetjes familjare, ajo deklaroi se mbështetja prej familjes mbetet vetëm në nivel moral por jo edhe financiar. Znj. Shala tregoi se si biznesi i saj përpiqet të mbaj vazhdimisht barazi gjinore, ku mbi 40% e të punësuarve janë gra.

Image

Tryeza u përmbyll me diskutim në mes të pranishmëve dhe panelistëve. Tryeza është organizuar në kuadër të projektit Forumi Ekonomik i Grave, i mbështetur nga USAID përmes ATRC, si dhe nga German Cooperation përmes GIZ.

Videon nga ngjarja mund ta gjeni në linkun më poshtë:

 

Arkiv

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST APROVON PLANIN STRATEGJIK 2022-2027

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë