Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Prezantohen gjetjet e raportit të vlerësimit

Sa është e hapur qeveria e Kosovës?

Në ambientin e Institutit Riinvest, janë prezantuar gjetjet e raportit të vlerësimit nga hulumtimi ‘Sa është e hapur Qeveria e Kosovës? – Rezultatet nga matësi i qeverisjes së hapur’. Ky hulumtim është realizuar përmes monitorimit të 28 web-faqeve të institucioneve të nivelit qendror, përfshirë këtu 19 ministri, Zyrën e Kryeministrit, dhe 8 partitë politike në Kuvend.

Prezantimin e shpalli të hapur Dita Dobranja, hulumtuese në Institutin Riinvest, e cila në fjalën e saj hyrëse i falënderoi të pranishmit, dhe shpalosi qëllimin e raportit në kuadër të projektit “Avokimi për Qeverisje të Hapur”, qëllim ky i cili është vlerësimi i transparencës pro-aktive në nivelin qendror.

Image

Në ndërkohë, Antigona Uka, prezantoi gjetjet e hulumtimit. Sipas saj, të gjetura paraqesin kornizën ligjore dhe atë praktike brenda institucioneve publike. Tutje, Uka shtoi se sa i përket tri shtyllave kyçe që nxisin qeverisjen e hapur, të cilat janë: 1. transparenca, 2. pjesëmarrja dhe angazhimi, 3. kontrolli dhe mbikëqyrja, korniza ligjore paraqitet mjaft mirë e vendosur. Madje sipas institutit “Right to Information Rating (RTI)”, institut ky i cili bën matjen e performancës ligjore të shteteve, radhit Kosovën si të 21-tën, nga 111 shtete. Më tej, ajo shtoi se edhe pse korniza ligjore është mjaft mirë e vendosur, në praktikë lë shumë për të dëshiruar. Në përfundim, ajo shtoi se në mënyrë që të përputhen korniza ligjore me implementim praktik, secila ministri duhet të publikojë informatat buxhetore, operative, të prokurimit publik, dhe informata organizative në media të qasshme për publikun, si psh. web-faqe institucionale.

Image

Konferenca u përmbyll me diskutim të hapur me të pranishëm. Ky publikim është rezultat i projektit Avokimi për Qeverisje të Hapur, i cili po zbatohet në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni, Serbi dhe Kosovë, dhe financohet nga Bashkimi Evropian.

Arkiv

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit Riinvest

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Njoftim: Shtyhet Konferenca Ndërkombëtare 'Aktivizimi i Burimeve të Zhvillimit Ekonomik'

Më shumë

Publikohet raporti kërkimor 'Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor'

Më shumë

Përballja me Covid -19: Trendi dhe Ndikimet Sociale e Ekonomike

Më shumë

Publikohet raporti studimor ‘Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave’ 2020

Më shumë

THIRRJE II PER APLIKIM

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Mbahet konferenca "Korrupsioni nga ana e ofertës"

Më shumë

Lipjani, Rahoveci, Vitia, Juniku dhe Gjakova, renditen më së miri në IKK

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë