Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Prezantohen gjetjet e raportit të vlerësimit

Sa është e hapur qeveria e Kosovës?

Në ambientin e Institutit Riinvest, janë prezantuar gjetjet e raportit të vlerësimit nga hulumtimi ‘Sa është e hapur Qeveria e Kosovës? – Rezultatet nga matësi i qeverisjes së hapur’. Ky hulumtim është realizuar përmes monitorimit të 28 web-faqeve të institucioneve të nivelit qendror, përfshirë këtu 19 ministri, Zyrën e Kryeministrit, dhe 8 partitë politike në Kuvend.

Prezantimin e shpalli të hapur Dita Dobranja, hulumtuese në Institutin Riinvest, e cila në fjalën e saj hyrëse i falënderoi të pranishmit, dhe shpalosi qëllimin e raportit në kuadër të projektit “Avokimi për Qeverisje të Hapur”, qëllim ky i cili është vlerësimi i transparencës pro-aktive në nivelin qendror.

Image

Në ndërkohë, Antigona Uka, prezantoi gjetjet e hulumtimit. Sipas saj, të gjetura paraqesin kornizën ligjore dhe atë praktike brenda institucioneve publike. Tutje, Uka shtoi se sa i përket tri shtyllave kyçe që nxisin qeverisjen e hapur, të cilat janë: 1. transparenca, 2. pjesëmarrja dhe angazhimi, 3. kontrolli dhe mbikëqyrja, korniza ligjore paraqitet mjaft mirë e vendosur. Madje sipas institutit “Right to Information Rating (RTI)”, institut ky i cili bën matjen e performancës ligjore të shteteve, radhit Kosovën si të 21-tën, nga 111 shtete. Më tej, ajo shtoi se edhe pse korniza ligjore është mjaft mirë e vendosur, në praktikë lë shumë për të dëshiruar. Në përfundim, ajo shtoi se në mënyrë që të përputhen korniza ligjore me implementim praktik, secila ministri duhet të publikojë informatat buxhetore, operative, të prokurimit publik, dhe informata organizative në media të qasshme për publikun, si psh. web-faqe institucionale.

Image

Konferenca u përmbyll me diskutim të hapur me të pranishëm. Ky publikim është rezultat i projektit Avokimi për Qeverisje të Hapur, i cili po zbatohet në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni, Serbi dhe Kosovë, dhe financohet nga Bashkimi Evropian.

Arkiv

PËRKUJTIM PËR PROF. EKREM BEQIRIN

Më shumë

Publikohet libri "Ekonomia e Kosovës"

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave

Më shumë

Lansohet “Njësia matëse e prokurimit publik”

Më shumë

Riinvest publikon animacionet “Ndërmarrësia e grave” dhe “Gratë në tregun e punës”

Më shumë

Publikohet "Agjenda Nacionale për Fuqizimin Ekonomik të Grave"

Më shumë

Lansohet "Indeksi Komunal i Konkurrueshmërisë MCI"

Më shumë

Zyrtarizohet marrëveshja ndërmjet Riinvest dhe Institutit të Vienës për Studime Ekonomike (wiiw)

Më shumë

Mbahet tryeza "Ndërmarrësia e grave"

Më shumë

Prezantohen gjetjet e raportit "Përgjigje ndaj sfidave ekonomike" dhe "Terapi për shëndetësinë"

Më shumë

Publikohet raporti "Gratë në Tregun e Punës"

Më shumë

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit RIINVEST

Më shumë

Aktivizimi i Burimeve te Zhvillimit Ekonomik

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë