Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Misioni & Vizioni

Misioni

Misioni

Misioni i Institutit Riinvestit është promovimi i zhvillimit ekonomik modern të Kosovës në bazë të filozofisë së ndërmarrësisë.

Vizioni

Në 10 vitet e ardhshme, Instituti Riinvest do të jetë Instituti më prestigjioz në Kosovë për cilësi e besueshmëri ne fushën e hulumtimeve dhe analizave ekonomike. Riinvest do te ketë rol aktiv ne zhvillimet shoqërore, si dhe do te ndërtojë partneritet, rrjete e aleanca ne rajon, BE dhe SHBA.

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë