Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet vjetore

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 29 Feb 2024

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 13 Feb 2023

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 05 Oct 2021

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 04 May 2020

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 01 Apr 2019

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 04 Jun 2018
12

Ekipi Ynë