Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Ky studim synon të ofrojë të dhëna lidhur me vendimmarrjen e ekonomive familjare në zonat rurale në Kosovë. Më konkretisht, objektivi i këtij studimi është të analizojë se në çfarë mase burrat dhe gratë marrin vendime për aspekte të ndryshme të familjes në zonat rurale.

Arkiv

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Më shumë

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë