Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Video

Klima e Biznesit ne Kosove (pjesa e katert)

Më shumë video

Njesia matese e aktiviteteve te prokurimit publik - xindex

Më shumë

Ndërmarrësia e Grave

Më shumë

Gratë në tregun e punës në Kosovë

Më shumë

Vleresimi i korrupsionit ne Kosove (pjesa e pare)

Më shumë

Vleresimi i korrupsionit ne Kosove (pjesa e dyte)

Më shumë

Perputhshmeria e Prioriteteve te Qeverise Qendrore me ato te Qeverive Lokale

Më shumë

Forumi per Shkembimin e Eksperienca mbi Qeverisjen e Hapur

Më shumë

Ceremonia Solemne: Akademia Zhvillimore II

Më shumë

Potencialet Ekonomike ne Rajonin Qender

Më shumë

Punet e medha te Qeverise ne 1 minute: "Privatizimi i PTK-se"

Më shumë

Punet e medha te Qeverise ne 1 minute: "Ndertimi i Autostradave"

Më shumë

Punet e medha te Qeverise ne 1 minute - "Privatizimi i KEDS-it"

Më shumë

Punet e medha te Qeverise ne 1 minute - "Koncesionimi i Aeroportit"

Më shumë

Klima e Biznesit ne Kosove (pjesa e katert)

Më shumë

Klima e Biznesit ne Kosove (pjesa e trete)

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë