Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Implikimet dhe sfidat e zbatimit

Pakoja Fiskale Emergjente

Kufizimi i lëvizjes për qytetarët dhe pezullimi i aktivitetit biznesor në shumë sektorë shkaktoi rënie të ndjeshme të aktivitetit ekonomik në vend. Mund të themi që tashmë ka një konsensus të gjerë mes ekonomistëve sa i përket faktit që goditja (ang. shock) ekonomike nga pandemia është unike dhe si e tillë mund të jetë me pasoja të papara që nga koha e krizës së madhe ekonomike apo siç njihet Depresioni i Madh i viteve të 30-ta.

Arkiv

NJË MODEL I RI PËR RRITJEN E QENDRUESHME EKONOMIKE: dinamika e tregut të punës: sfidat aktuale dhe të ardhshme

Më shumë

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Më shumë

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Më shumë

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

PËRBALLJA ME COVID-19

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë