Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

pengesat dhe zbatimi i marrëveshjeve bilaterale

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Ky studim ka për qëllim vlerësimin e potencialit tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë si dhe identifikimin e barrierave tregtare të cilat po e pamundësojnë shfrytëzimin e këtij potenciali. Për më tepër, për herë të parë është bërë edhe një analizë e zbatimit të marrëveshjeve tregtare të cilat prekin çështjet e shkëmbimeve të mallrave në mes dy vendeve. Të dhënat e mbledhura për këtë studim reflektojnë gjendjen deri në fund të muajit shtator 2019.
 

Arkiv

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Më shumë

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë