Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Ngjarjet

Punëtoria: Në përkrahje të komunave në hartimin e planeve për zhvillim socio ekonomik

Punetoria tre ditore, ka per qellim zhvillimin e kapaciteteve lokale ne hartimin e dokumenteve strategjike.

Qëllimi primar i këtij projekti është që të kontribuoj në përmirësimin e zhvillimit të politikave në nivel lokal në katër komuna të Kosovës – Gjilan, Shtërpce, Obiliq si dhe Graçanicë. Në mënyrë specifike, përmes ofrimit të asistencës teknike ky aktivitet synon avancimin e njohurive të zyrtarëve lokal lidhur me zhvillimin e Strategjive për Zhvillim Socio-Ekonomik në nivel lokal. Për më tepër, projekti gjithashtu ka për qëllim ngritjen e efiçiencës së qeverive lokale në adresimin e nevojave të qytetarëve si dhe përmirësimin e komunikimit në mes të komuniteteve jo shumicë dhe komunitetit Kosovar/Shqiptar.

Ky projekt financohet nga USAID, dhe implementohet nga CDF dhe Instituti Riinvest.

Arkiv

Ju njoftojme...

Më shumë

Riinvest dhe Instituti i Vienës për Studime Ekonomike (wiiw) nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Më shumë

Tryeza: Ndërmarrësia e grave

Më shumë

Konferenca: Aktivizimi i resurseve të zhvillimit ekonomik

Më shumë

Lansimi i Platformës Elektronike të të Dhënave dhe Aplikacionit për Mobil

Më shumë

Konferencë për Media: Sa është e hapur qeveria e Kosovës?

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë