Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Frenimi i përhapjes së Covid-19 për të zvogëluar viktimat në njerëz dhe në ekonomi dhe marrja e masave për rimëkëmbje të ekonomisë dhe aktiviteteve sociale mbeten preokupimi themelor në planin global dhe atë nacional në secilin vend. Edhe pas më shumë se tre muaj ballafaqimi me këtë situatë ende ka një pasiguri lidhur me trendët e mëtejmë edhe sa u përket infektimeve e dhe të përballjes me pasojat në ekonomi dhe më gjerë në shoqëri.

Arkiv

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë