Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

TLP-CCP është projekt i mbështetur nga USAID, që do bëjë hulumtimin dhe vlerësimin e përgjithshëm të mjedisit të tregut të punës dhe ofrimin e mbështetjes për punë vullnetare për bursistët e programit TLP. Ky projekt ka për qëllim të siguroj vende për vullnetarizëm për bursistët në organizata dhe institucione të ndryshme në Kosovë me qëllim që këta studentë pas kthimit nga studimet e tyre në SHBA të kenë mundësinë të kontribuojnë në shoqëri dhe komunitet.

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë