Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Infografikat

Vendimmarrja e grave në sektorin privat dhe publik në Kosovë

Infografika është realizuar në kuadër të projektit: “Vendimmarrja e grave në sektorin privat dhe publik në Kosovë”- mbështetur nga Qeveria e Kosovës, Agjencia për Barazi Gjinore.

Arkiv

Qendrat e kujdesit për fëmijë në Kosovë

Më shumë

Gratë si ndërmarrëse

Më shumë

Gratë si ndërmarrëse

Më shumë

Barometri i prokurimit publik (x-index)

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë