Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Infografikat

Barometri i prokurimit publik (x-index)

Arkiv

Qendrat e kujdesit për fëmijë në Kosovë

Më shumë

Qendrat e kujdesit për fëmijë në Kosovë

Më shumë

Gratë si ndërmarrëse

Më shumë

Gratë si ndërmarrëse

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë