Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Shpalljet

Shkolla e gjelbër

Arkiv

BFC SEE 2023

Më shumë

SI TË FITONI MBESHTËTJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

TERMS OF REFERENCE FOR EXPERT SERVICES FOR PREPARATION OF THE REPORT AND POLICY RECOMMENDATIONS FOR ADVANCING FINANCING SOURCES, POLICIES AND PROCEDURES FOR RESEARCH AND INNOVATION IN KOSOVO- ENG only

Më shumë

TERMS OF REFERENCE FOR EXPERT SERVICES – SUPPORT IN IMPLMENTATION OF GREEN AGENDA FOR WESTERN BALKNS IN KOSOVO - ENG only

Më shumë

Extended deadline: Terms of reference for expert services (ENG only)

Më shumë

TERMS OF REFERENCE FOR EXPERT SERVICES (ENG only)

Më shumë

Shkolla e gjelbër - Gjenerata 2

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë