Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Shpalljet

Thirrje për aplikim

SI TË FITONI MBESHTËTJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Instituti Riinvest si pjesë e një Konsorciumi prej 10 institucioneve kërkimore evropiane - të udhëhequr nga Qendra për Inovacione Sociale (ZSI ,Vjenë- Austri) - dhe organizatave rajonale, po implementon projektin e financuar nga Horizon Europe - Policy Answers. Ky projekt katër vjeçar ka për qëllim që të zhvilloj kapacitetet në vendet e Ballkanit Perëndimor për të zhvilluar kërkimet dhe inovacionet, veçmas në fushën e Agjendës së Gjelbër, Digjitalizimit dhe Shoqërisë së shëndoshë si dhe të kontribuojë drejt integrimit të këtyre vendeve në Hapësirën Kërkimore Evropiane (ERA), ku Horizon Europe ka një rëndësi esenciale.

Në kuadër të programit të aprovuar për ndërtimin e kapaciteteve në shumë fusha, një nga aktivitetet më të rëndësishme është trajnimi i rreth 50 punonjësve kërkimor për përgatitjen e projekt-propozimeve për aplikim në Horizon Europe – burimin më domethënës të financimit të projekteve kërkimore.

 

Arkiv

BFC SEE 2023

Më shumë

TERMS OF REFERENCE FOR EXPERT SERVICES FOR PREPARATION OF THE REPORT AND POLICY RECOMMENDATIONS FOR ADVANCING FINANCING SOURCES, POLICIES AND PROCEDURES FOR RESEARCH AND INNOVATION IN KOSOVO- ENG only

Më shumë

TERMS OF REFERENCE FOR EXPERT SERVICES – SUPPORT IN IMPLMENTATION OF GREEN AGENDA FOR WESTERN BALKNS IN KOSOVO - ENG only

Më shumë

Extended deadline: Terms of reference for expert services (ENG only)

Më shumë

TERMS OF REFERENCE FOR EXPERT SERVICES (ENG only)

Më shumë

Shkolla e gjelbër - Gjenerata 2

Më shumë

Shkolla e gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë