Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Raport Kërkimor

Korrupsioni nga ana e ofertës në Kosovë

Çështja e korrupsionit nga ana e ofertës në Kosovë, veçanërisht në sektorin privat, qëndron si një sfidë e vazhdueshme që fatkeqësisht nuk ka marrë vëmendje të mjaftueshme dhe veprime korrigjuese gjatë gjithë trajektores së saj historike. Ky hendek i gjatë si në ndërgjegjësimin ashtu edhe në strategjitë efektive të zbutjes ka katalizuar imperativin për ndërhyrje proaktive.

Në përgjigje të kësaj nevoje urgjente, Instituti Riinvest, i mbështetur nga aktiviteti i Integritetit të Komunës së Kosovës (KMI) i financuar nga USAID, ka kryer këtë studim hulumtues mbi dinamikën e korrupsionit nga ana e ofertës në Kosovë dhe ndërhyrjet e synuara të iniciuara në bashkëpunim me shoqatat e njohura të biznesit. Objektivi kryesor i kësaj nisme është të rrisë ndërgjegjësimin dhe të katalizojë përpjekjet bashkëpunuese midis palëve kryesore të interesuara, të gjitha që synojnë të luftojnë me vendosmëri korrupsionin e rrënjosur në anën e ofertës.

Arkiv

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë