Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Privatizimi i ndërmarrjeve publike në Kosovë

Dilema dhe ngecje në rrugën e shpejtë

  • me: 02 Tet 2009

Ky raport hulumtues ka për qëllim që të (a) përmirësoj informimin e vendimmarrësve politikë dhe palëve tjera të interesuara lidhur me situatën e tanishme në NP-të, lidhur me nevojën e privatizimit të tyre duke...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko
  • me: 02 Tet 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 09 Pri 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS & FES

Shkarko
  • me: 10 Sht 2008

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 04 Dhj 2007

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Nën 2006

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko
  • me: 05 Dhj 2005

Ekipi Ynë