Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Një gotë gjysmë bosh apo gjysmë e mbushur?

Privatizimi dhe post-privatizimi në Kosovë

  • me: 10 Sht 2008

Ky raport është përgatitur sipas programit të Forum 2015 për të përmirësuar nivelin e informimit të aktorëve që krijojnë politikat dhe aktorëve të tjerë të interesuar. Gjithashtu synimi i këtij raporti...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 04 Dhj 2007

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Nën 2006

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko
  • me: 05 Dhj 2005

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Shk 2004

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Qer 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Jan 2003

Ekipi Ynë