Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Qeverisja korporative në Kosovë 1

  • me: 15 Nën 2006

Me publikimin e Raportit studimor, që ka rezultuar në fund të projektit, synojmë që lexuesve t’ua ofrojmë një bazë hulumtuese mbi gjendjen në ndërmarrjet publike, problemet lidhur me menaxhimin dhe transparencën, në mënyrë...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Nën 2006

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko
  • me: 05 Dhj 2005

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Shk 2004

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Qer 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Jan 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Sht 2002

Ekipi Ynë