Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Politikat ekonomike, rrethina, dhe strategjia e zhvillimit

Investimet e jashtme direkte në Kosovë

  • me: 19 Sht 2002

Ky raport u adresohet çështjeve kyçe që lidhen me rolin dhe promovimin e Investimeve të Jashtme Direkte (IJD) në Kosovë. Projekti është i fokusuar në përparimin e reformës ekonomike përmes ngritje së...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Sht 2002

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Dhj 2001

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Shk 2001

Ekipi Ynë