Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Punim Udhëzues - Transparenca Buxhetore

  • me: 28 Jan 2016

Ky dokument udhëzues ka për qëllim që të: (i) japë informacione të detajuara mbi buxhetin e qytetarëve; (ii) japë një përshkrim të gjendjes së tanishme në Kosovë sa i përket procesit buxhetor dhe përfshirjes...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 21 Dec 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 20 Oct 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 06 Oct 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 23 Jun 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 23 Jun 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 23 Jun 2015

Ekipi Ynë