Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Mundësitë për bashkëpunim ndër-komunal

Menaxhimi i mbeturinave në 16 Komuna

  • me: 25 Shk 2016

Ky raport është hartuar për të analizuar situatën aktuale lidhur me menaxhimin e mbeturinave në 16 komuna të Kosovës dhe për të propozuar mundësi për bashkëpunim ndër komunal. Objektivi kryesor i këtij raporti...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 25 Shk 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 28 Jan 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 21 Dhj 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 20 Tet 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 06 Tet 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 23 Qer 2015
12...45678...1011

Ekipi Ynë