Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Përputhshmëria e Prioriteteve

  • me: 22 Aug 2016

Qëllimi i këtij studimi është të identifikojë dhe vlerësojë përputhshmërinë e prioriteteve të zhvillimit rajonal (konkretisht të Komunave të rajonit ekonomik Qendër) dhe prioriteteve kombëtare të...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 09 Jun 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 14 Apr 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 25 Feb 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 28 Jan 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 21 Dec 2015

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 20 Oct 2015

Ekipi Ynë