Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

  • me: 19 Oct 2022

Available only in English

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: GIZ

Shkarko
  • me: 05 Oct 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 30 Jul 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Democracy for Development

Shkarko
  • me: 23 Feb 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 05 Nov 2020

Ekipi Ynë