Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

  • me: 04 Kor 2020

Frenimi i përhapjes së Covid-19 për të zvogëluar viktimat në njerëz dhe në ekonomi dhe marrja e masave për rimëkëmbje të ekonomisë dhe aktiviteteve sociale mbeten preokupimi themelor në planin global dhe atë nacional në...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Kor 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 30 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 30 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 19 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 19 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 19 Qer 2020

Ekipi Ynë