Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Çështjet që e frenojnë zhvillimin në Kosovë

Përgjigje ndaj sfidave të rritjes ekonomike

  • me: 01 Nov 2017

Ky raport synon të përmirësojë informacionin lidhur me momentin aktual në trendët ekonomikë dhe t’i kontribuojë përmirësimit të mëtejmë të politikave me të cilat duhet t’u jepet përgjigje më të...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 06 Sep 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Instituti Riinvest

Shkarko
  • me: 19 May 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 31 Oct 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 13 Sep 2016

Ekipi Ynë