Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Tregu i punës dhe papunësia në Kosovë

  • me: 19 Jan 2003

Ky raport adreson çështjet e tregut të punës, punësimit dhe papunësisë në Kosovë si dhe trajton politikat që lidhen me zhvillimet e tregut të punës. Raporti përbëhet nga tri seksione kryesore dhe anekset. Seksioni i...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Sht 2002

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Dhj 2001

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Shk 2001

Ekipi Ynë