Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Diaspora dhe politikat e migrimit

  • me: 04 Dec 2007

Ky raport ofron informacione lidhur me diasporën dhe nënvizon sfidat dhe mundësitë e pjesëmarrjes më domethënëse të diasporës në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Nov 2006

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko
  • me: 05 Dec 2005

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Feb 2004

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Jun 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Jan 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Sep 2002

Ekipi Ynë