Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Një perspektivë ndër-rajonale

Klima e Biznesit në Kosovë

  • me: 13 Tet 2014

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian & KFOS

Shkarko
  • me: 09 Kor 2014

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 03 Pri 2013

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES & KFOS

Shkarko
  • me: 06 Mar 2013

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 03 Sht 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Gsh 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 13 Maj 2012

Ekipi Ynë