Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Një koleksion artikujsh të shkurtër

Transparenca në Kosovë

  • me: 09 Kor 2014

Përmbledhje artikujsh, të cilët në mënyrë më specifike analizojnë sektorë të ndryshëm në Kosovë dhe vejnë në pah se çfarë shkoi keq në aspektin e transparencës. Artikujt kanë për qëllim...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 03 Pri 2013

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES & KFOS

Shkarko
  • me: 06 Mar 2013

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 03 Sht 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Gsh 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 13 Maj 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë

Shkarko
  • me: 08 Mar 2012

Ekipi Ynë