Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

(Sfidat politikat dhe mundësitë)

Qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës

  • me: 05 Dhj 2005

Ky raport ka për qëllim të trajtojë shkurtimisht sfidat me të cilat do të përballet Kosova në rrugën e saj drejt krijimit të një ekonomie të qëndrueshme, në kohën kur po punohet në hartimin e Planit...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Shk 2004

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Qer 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Jan 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Sht 2002

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Dhj 2001

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Shk 2001

Ekipi Ynë