Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Sistemi i arsimit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës

  • me: 11 Shk 2004

Raporti merret kryesisht me trajtimin e sistemit arsimor të mesëm dhe të lartë. Objektivat e këtij raport janë: (i) nxitja i një debati të angazhuar mbi sistemin arsimor në Kosovë; (ii) ndërgjegjësimi i hartuesve të...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Qer 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Jan 2003

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 19 Sht 2002

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 12 Dhj 2001

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Shk 2001

Ekipi Ynë