Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Analize e kushteve te punes per grate ne Kosove

Grate ne Tregun e Punes

  • me: 06 Sep 2017

Në përpjekje specifike për të analizuar tregun e punës për gratë që janë të punësuara, Riinvest ka realizuar një anketë me gratë e punësuara anembanë Kosovës, rezultatet e të cilave janë paraqitur dhe...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Instituti Riinvest

Shkarko
  • me: 19 May 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 31 Oct 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 13 Sep 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 22 Aug 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 09 Jun 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 14 Apr 2016

Ekipi Ynë