Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Nga perspektiva e NVM-ve

Klima e Biznesit në Kosovë

  • me: 19 May 2017

Instituti Riinvest në vazhdën e aktiviteteve të rregullta hulumtuese që ndërlidhen me sektorin privat në Kosovë, këtë vit ka bërë vlerësimin e klimës së biznesit në Kosovë për vitin 2016. Ky raport i përpiluar...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 31 Oct 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 13 Sep 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 22 Aug 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 09 Jun 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 14 Apr 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 25 Feb 2016

Ekipi Ynë