Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Përmirësimi i përfshirjes së komunitetit serb në aktivitetet ekonomike në Kosovë

  • me: 08 Mar 2012

Ky raport ofron analizë dhe vlerësim të situatës momentale dhe perspektivës së komunitetit të biznesit të serbëve të Kosovës. Ky raport tregon se niveli i pjesëmarrjes së komunitetit serb në jetën ekonomike...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 15 Nën 2011

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko
  • me: 02 Tet 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 09 Pri 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS & FES

Shkarko
  • me: 10 Sht 2008

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 04 Dhj 2007

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Nën 2006

Ekipi Ynë