Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Kujdes faturën!

Shteti dhe buxheti

  • me: 15 Nën 2011

Ky dokument i politikave fokusohet në çështjen e qëndrueshmërisë buxhetore dhe ndërlidhjen e saj me projektet e mëdha siç janë privatizimi i Postës dhe Teleko¬munikacionit të Kosovës (PTK) dhe ndërtimin e...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko
  • me: 02 Tet 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 09 Pri 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS & FES

Shkarko
  • me: 10 Sht 2008

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 04 Dhj 2007

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Nën 2006

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko
  • me: 05 Dhj 2005

Ekipi Ynë