Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Informaliteti nga këndvështrimi i bizneseve në Kosovë

Të paguash apo mos të paguash

  • me: 06 Mar 2013

Brenda këtij studimi, disa aspekte të cilat kanë pasur efekt në sektorin jo-formal do të identifikohen, duke marrë parasysh ligjin e ri të punës. Për më tepër, do të zbulohen lidhjet në mes të disa politikave, ligjeve, dhe...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 03 Sep 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Aug 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 13 May 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë

Shkarko
  • me: 08 Mar 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 15 Nov 2011

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko
  • me: 02 Oct 2009

Ekipi Ynë