Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Democracy for Development

Shkarko
  • me: 23 Feb 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 05 Nov 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Sep 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Aug 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Jul 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 30 Jun 2020

Ekipi Ynë