Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Njësia matëse e prokurimit publik në Kosovë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

  • me: 05 Nën 2020

Ky studim paraqet gjetjet e x-indeksit – njësisë matëse të prokurimit publik- e cila mat dhe vlerëson performancën e komunave në prokurim publik, dhe e krahason atë me praktikat më të mira. Gjetjet janë të grupuara në tri...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Sht 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Gsh 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Kor 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 30 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 19 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 06 Qer 2020

Ekipi Ynë