Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Njësia matëse e prokurimit publik në Kosovë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

  • me: 30 Jul 2021

Ky studim prezanton rezultatet e x-indeksit të prokurimit publik– i cili duke përdorur të dhënat nga platforma e prokurimit elektronik, mat në mënyrë objektive se deri në çfarë mase po respektohen praktikat më të mira në...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Democracy for Development

Shkarko
  • me: 23 Feb 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 05 Nov 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Sep 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Aug 2020

Ekipi Ynë