Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

  • me: 07 Shk 2022

Ky studim synon të ofrojë të dhëna lidhur me vendimmarrjen e ekonomive familjare në zonat rurale në Kosovë. Më konkretisht, objektivi i këtij studimi është të analizojë se në çfarë mase burrat dhe gratë marrin...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga:

financuar nga:

Shkarko
  • me: 09 Nën 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: GIZ

Shkarko
  • me: 05 Tet 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 30 Kor 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Democracy for Development

Shkarko
  • me: 23 Shk 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 05 Nën 2020

Ekipi Ynë