Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Gratë në tregun e punës

  • me: 23 Shk 2021

Ekonomia e Kosovës operon nën potencialin e saj zhvillimor për shkak të çështjeve të shumta, njëra prej të cilave është nën-përfaqësimi i grave në ekonomi. Përderisa gratë përfaqësojnë gjysmën...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Democracy for Development

Shkarko
  • me: 23 Shk 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 05 Nën 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Sht 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Gsh 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Kor 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 30 Qer 2020

Ekipi Ynë