Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Korrupsioni nga ana e ofertës: Perspektiva e bizneseve

  • me: 23 May 2019

Qëllimi i këtij raporti është të rrisë ndërgjegjësimin e akterëve kryesorë në komunitetin e biznesit në Kosovë mbi rëndësinë e respektimit të parimeve etike në bërjen e biznesit me qëllim të...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Ambasada Norvegjeze & KCSF

Shkarko
  • me: 23 May 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 07 May 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 05 Feb 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 07 Dec 2018

publikuar nga: USAID

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 May 2018

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko
  • me: 09 Nov 2017

Ekipi Ynë