Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Njësia matëse e prokurimit publik në Kosovë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

  • me: 30 Kor 2021

Ky studim prezanton rezultatet e x-indeksit të prokurimit publik– i cili duke përdorur të dhënat nga platforma e prokurimit elektronik, mat në mënyrë objektive se deri në çfarë mase po respektohen praktikat më të mira në...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 30 Kor 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Democracy for Development

Shkarko
  • me: 23 Shk 2021

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 05 Nën 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 14 Sht 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Gsh 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Shkarko
  • me: 04 Kor 2020

Ekipi Ynë