Institute for Development Research Riinvest

Publications

Shkurtimisht për: Burimet Ujore në Kosovë (ALB only)

  • on: 21 Feb 2023

Duke parë sfidat që Kosova ka në kontekstin e Burimeve Ujore, në kuadër të aktiviteteve të rregullta avokuese, Instituti Riinvest përmes platformës Green Action Space në fund të muajit Janar ka organizuar një diskutim në panel ku...

Download

Others

published by:Instituti Riinvest

supported by:Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Download
  • on: 30 Jan 2023

published by:Riinvest Institute

supported by:Republika e Kosovës

Download
  • on: 12 Jan 2023

published by:RIINVEST INSTITUTE

supported by:Procredit Bank & EBRD

Download
  • on: 19 Oct 2022

published by:Riinvest Institute

supported by:CARITAS

Download
  • on: 07 Feb 2022

Our Team