Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Analizë e të bërit biznes në Kosovë

Ndërmarrësia e grave

  • me: 09 Nën 2017

Pas raportit të parë për gratë në fuqinë punëtore, Instituti Riinvest ka bërë një hulumtim me 313 gra sipërmarrëse, në përpjekje për të vlerësuar bizneset në pronësi të grave në tërë...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko
  • me: 09 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 06 Sht 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Instituti Riinvest

Shkarko
  • me: 19 Maj 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 31 Tet 2016

Ekipi Ynë