Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

  • me: 19 Jun 2020

Ky dokument është hartuar në kuadër të projektit ’Përmirësimi i politikave për të përballuar efektet negative të virusit COVID-19’ (Corona Virus Disease, 2019) të financuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 06 Jun 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – OSFA

Shkarko
  • me: 04 Jun 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 04 Jun 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Ambasada Norvegjeze & KCSF

Shkarko
  • me: 23 May 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 07 May 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 05 Feb 2019

Ekipi Ynë