Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Menaxhimi i borxhit publik në Kosovë

  • me: 05 Shk 2019

Qëllimi i këtij raporti të shkurtër3 është që t’i prezantojë ecuritë e borxhit publik të Republikës së Kosovës dhe çështjet aktuale të menaxhimit të tij.

Shkarko

Tjera

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 07 Dhj 2018

publikuar nga: USAID

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Maj 2018

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko
  • me: 09 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 06 Sht 2017

Ekipi Ynë