Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Faktorët që ndikojnë në vendimet ekonomike të grave në Kosovë

  • me: 07 Dhj 2018

Ky raport ofron një analizë të të dhënave të mbledhura përmes anketës me 500 gra në tërë Kosovën, një mostër përfaqësuese, e cila mbulon në veçanti mënyrat për të përmirësuar...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 07 Dhj 2018

publikuar nga: USAID

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Maj 2018

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko
  • me: 09 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nën 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 06 Sht 2017

Ekipi Ynë