Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Vlerësimi i korrupsionit në Kosovë

  • me: 13 Sht 2016

Me qëllim të ngritjes së mëtutjeshme të njohurive, e cila do të facilitojë zbatimin e masave adekuate të politikave anti-korrupsion (dhe jo arbitrar), ky raport është një vlerësim i thellë mbi korrupsionin dhe anti-korrupsionin...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 13 Sht 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 22 Gsh 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 09 Qer 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 14 Pri 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko
  • me: 25 Shk 2016

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 28 Jan 2016

Ekipi Ynë