Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Njësia matëse e prokurimit publik në Kosovë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

  • me: 06 Qer 2020

Ky studim paraqet gjetjet e x-indeksit – njësisë matëse të prokurimit publik- e cila mat dhe vlerëson performancën e komunave në prokurim publik, dhe e krahason atë me praktikat më të mira. Gjetjet janë të grupuara në tri...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID

Shkarko
  • me: 06 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – OSFA

Shkarko
  • me: 04 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Shkarko
  • me: 04 Qer 2020

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: Ambasada Norvegjeze & KCSF

Shkarko
  • me: 23 Maj 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 07 Maj 2019

publikuar nga: RIINVEST

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 05 Shk 2019

Ekipi Ynë