Institute for Development Research Riinvest

Research reports

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë- ALB only

  • on: 12 Jan 2023

Përfshirja e grave në të gjitha aspektet e jetës politike, ekonomike dhe shoqërore është e rëndësishme jo vetëm sepse gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së Kosovës, por edhe sepse arritja e...

Download

Others

published by:RIINVEST INSTITUTE

supported by:Procredit Bank & EBRD

Download
  • on: 19 Oct 2022

published by:Riinvest Institute

supported by:CARITAS

Download
  • on: 07 Feb 2022

published by:RIINVEST

supported by:GIZ

Download
  • on: 05 Oct 2021

published by:RIINVEST

supported by: U.S. Agency for International Development

Download
  • on: 30 Jul 2021

published by:RIINVEST

supported by:Democracy for Development

Download
  • on: 23 Feb 2021

Our Team